Steinerskolen i Hurum

Velkommen til Steinerskolen i Hurum.

Kunnskap i sammenheng

Lurer du på om steinerskolens pedagogiske tilbud kan være noe for ditt barn?

Myter om Steinerskolen

Det finnes mange myter og vrangforestillinger om Steinerskolen. Her er noen...:-)

Nyheter fra Facebook

Kjære foresatte

Som alle vet har koronaviruset også kommet hit til Norge. Steinerskolen har gått gjennom beredskapsplanene sine og drøftet hvilke tiltak som skal gjøres umiddelbart. Det er veldig viktig å ikke skremme elevene, men det er også utrolig viktig å vite at vi gjør det vi kan for å beskytte flest mulig på best mulig måte. 

 

Steinerskolens smitteverntiltak:

  • Vi ber om at alle foreldre snakker med barna sine om at det er viktig å følge tiltakene som skolen setter inn.
  • Vi ber om at syke barn holdes hjemme. Terskelen bør være lav.
  • Alle bør hoste i papirlommetørkle, har man ikke det brukes albuekroken.
  • Viktig med god håndhygiene. Les plakat på toalettene.
  • Lærere på alle trinn går igjennom hygieneregler med elevene.
  • Skolen iverksetter daglig vask av toaletter og dørhåndtak.
  • Selv om vi ikke selv er i risikogruppen, så skal vi ta hensyn til at andre kan være sårbare.
  • Informer skolen umiddelbart hvis dere og/eller barna nylig har vært i område med smitteutbrudd eller har mistanke om smitte.
  • Ut over dette holder skolen seg daglig oppdatert og vil følge råd og retningslinjer som kommer fra det offentlige, som kommunen og Folkehelseinstituttet.
  • Skolen kan bli stengt på bakgrunn av råd eller tiltak fra myndighetene, eller ved eventuelt utbrudd lokalt.
Holtebrekkhallen omfattes også av disse rutinene og der blir også dusjene desinfisert daglig.
 

Med vennlig hilsen daglig leder, 2. mars 2020

 

Mer info i dette dokumentet fra kommuneovelegen >her<

eller på Asker kommunes sider >her<

________________________________________________________________________________
 
 
Denne nettsiden inneholder informasjon om og for Steinerskolen i Hurum. Du finner skjemaer, årsplan, timeplan, ukebrev
(Fredagsposten), informasjon om undervisningen og informasjon fra FAU, hvis du leter litt i menyene øverst og
snarveiene til høyre her. På vår åpne Facebookside, som du ser noe av her, kan du se litt av det som skjer på
og rundt skolen.
 
steinerskolen
 
 
 
RSH annonser1
 
 
 
vgs brosjyre web Side 5
 
Forsiden