Steinerskolen i Hurum

Velkommen til Steinerskolen i Hurum.

Kunnskap i sammenheng

Lurer du på om steinerskolens pedagogiske tilbud kan være noe for ditt barn?

Myter om Steinerskolen

Det finnes mange myter og vrangforestillinger om Steinerskolen. Her er noen...:-)

Nyheter fra Facebook

Kjære foresatte

Her er våre smitteverntiltak:

 • Vi ber om at alle foreldre snakker med barna sine om at det er viktig å følge tiltakene som skolen setter inn.
 • Vi ber om at syke barn holdes hjemme. Terskelen bør være lav.
 • Alle bør hoste i papirlommetørkle, har man ikke det brukes albuekroken.
 • Husk munnbind på bussen for de over 12 år.
 • Viktig med god håndhygiene. Les plakat på toalettene.
 • Lærere repeterer jevnlig hygienereglene med elevene.
 • Skolen har forsterket renhold i denne perioden.
 • Selv om vi ikke selv er i risikogruppen, så skal vi ta hensyn til at andre kan være sårbare.
 • Informer skolen umiddelbart hvis dere og/eller barna nylig har vært i område med smitteutbrudd eller har mistanke om smitte.
 • Ut over dette holder skolen seg daglig oppdatert og vil følge råd og retningslinjer som kommer fra det offentlige, som kommunen og Folkehelseinstituttet.
 • Skolen kan bli stengt på bakgrunn av råd eller tiltak fra myndighetene, eller ved eventuelt utbrudd lokalt. Vår beredskapsgruppe har planene klare for rødt nivå eller evt stenging.
Holtebrekkhallen omfattes også av disse rutinene og der er dusjene stengt.
 
Informasjon om smittevern fra skolehelsetjenesten:
 • Helsesykepleier er til stede på skolene og følger vanlig anbefalt program for skolehelsetjenesten. Vi kan følge opp elever med samtaler på våre kontorer. Disse samtalene gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler.

 • Helsetjenesten ønsker å ha digitale møter med foresatte så langt det lar seg gjøre. Det vil være noen unntak fra dette, blant annet 1. klasse-samtale hvor barnet kan følges av en foresatt. Man blir da kontaktet av helsesykepleier med informasjon om oppmøtested.

 • Voksne som følger barnet/ungdommen:
  o Vask eller desinfiser hendene når du kommer til oss (sprit i inngangen).
  o For å redusere antall nærkontakter både av hensyn til medarbeider og av hensyn til foresatte, skal det overholdes 2 meters avstand.
  o Den voksne ledsageren henstilles til å ta på munnbind om det ikke er mulig å holde 1 meter avstand.

 • Barn, foreldre eller ungdom skal ikke møte fysisk dersom
  o Du har symptomer på luftveissykdom som feber, hoste eller sår hals
  o Du er i karantene pga. nærkontakt med person som har fått påvist Covid 19
  o Du er i isolasjon pga. påvist Covid 19
  o Du har vært i utlandet de siste 10 dagene.

 • Ring gjerne helsesykepleier på skolen hvis du har spørsmål om punktene over.

 Regnbue
Oppdatert 23.11.2020

 

Mer info på Asker kommunes sider >her<
________________________________________________________________________________
 
 
Denne nettsiden inneholder informasjon om og for Steinerskolen i Hurum. Du finner skjemaer, årsplan, timeplan, ukebrev
(Fredagsposten), informasjon om undervisningen og informasjon fra FAU, hvis du leter litt i menyene øverst og
snarveiene til høyre her. På vår åpne Facebookside, som du ser noe av her, kan du se litt av det som skjer på
og rundt skolen.
 
steinerskolen
 
 
 
RSH annonser1
 
 
 
vgs brosjyre web Side 5
 
Forsiden