FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

- bli godt kjent med skolens virksomhet

- bli kjent med skolens ledelse

- bli kjent med andre foreldre

- bidra til kvalitetsutvikling av skolen

- bidra til en bedre skolehverdag for elevene

FAU organiserer en del aktiviteter ved skolen, og tjener litt penger som går til formål som kommer barna til gode. De som har et prosjekt de vil søke midler til, finner søknadsskjema under "FAU referater-info-skjema". Søknadsfrist: 1. desember og 1. april (For budsjett under 5000,- vil søknader behandles ved første FAU-møte)

Se mer om foreldrearbeid og FAU her. (ekstern lenke)

Møtedatoer for hele 2020/2021 er ikke fastsatt ennå, men:

Klassenes representanter til arbeidsutvalget for 2020-2021:
(meld rettelser til post.hurum () steinerskolen.no)
 
Barnehagen: ?
 
1. klasse: Christin Neumann, vara: Eivind Tolo
2. klasse: Katarina Juhasz
3. klasse: Eivind Frandsen
4. klasse: Monica Røise
5. klasse: Marina Rockstroh-Hovsveen, Renate Rudi
6. klasse: Hege Marie Nilsen
7. klasse: Linda Holt
8. klasse: Maureen van den Bogaardt
9. klasse: Kirstin Efskind, vara: Kamilla Rolfsjord
10. klasse: Michael Martin
 
Ledervervene for 2020-2021:
Eivind : møteleder
Hege Marie: møtekoordinator (etablering av møtedatoer og forslag til agenda, Spond)
Monica : sekretær (møtereferat + administrasjon av dropbox)
Mike: FAU-skolekontakt (koordinering med skolens ledelse)
Renate: kontaktperson til SFF
Kasserer: Morten Rosmer
 
 
Forsiden | Foreldre | Årets FAU