FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

- bli godt kjent med skolens virksomhet

- bli kjent med skolens ledelse

- bli kjent med andre foreldre

- bidra til kvalitetsutvikling av skolen

- bidra til en bedre skolehverdag for elevene

FAU organiserer en del aktiviteter ved skolen, og tjener litt penger som går til formål som kommer barna til gode. De som har et prosjekt de vil søke midler til, finner søknadsskjema under "FAU referater-info-skjema". Søknadsfrist: 1. desember og 1. april (For budsjett under 5000,- vil søknader behandles ved første FAU-møte)

Se mer om foreldrearbeid og FAU her. (ekstern lenke)

Møtedatoer for hele 2020/2021 er ikke fastsatt ennå, men:

• uke 38 - Tirsdag 15. september, kl 18.30 i kantina i 2. etg.
Da settes datoene for resten av året.
 
 
Klassenes representanter til arbeidsutvalget for 2020-2021:
(meld rettelser til post.hurum () steinerskolen.no)
 
Barnehagen:
1. klasse: Christin Neumann, vara: Eivind Tolo
2. klasse: Katarina Juhasz
3. klasse: Eivind Frandsen
4. klasse: Marianne Bakkerud
5. klasse: Marina Rockstroh-Hovsveen, Renate Rudi
6. klasse: Hege Marie Nilsen
7. klasse: Linda Holt
8. klasse: Maureen van den Bogaardt
9. klasse: Kirstin Efskind, vara: Kamilla Rolfsjord
10. klasse: Michael Martin
 
Leder: Nyvalg
Nestleder: Nyvalg
Kasserer: Morten Rosmer
 
 
Reps for i fjor, 2019-2020:

Barnehagen: BK Wetteland
                   KT Olavsen
                   A Andersen
1. klasse
2. klasse: Eivind Frandsen
3. klasse: Marianne Bakkerud
       vara:
4. klasse: Morten Rosmer
       vara:
5. klasse: Sandra Leps
       vara: Katarina Juhazs
6. klasse: Sara Eline Eide
7. klasse: Cecilie Giørtz
         og Radka Jensen
8. klasse: Anette Sørum
9. klasse: Anders Gjengedal
10. klasse: Kjersti Giørtz

FAU-leder: Michiel van der Geest
Sekretær: Ane Aasland
Kasserer: Morten Rosmer

 
Forsiden | Foreldre | Årets FAU