Skidagen - Vinterfest på Holtebrekk

 Fredagsposten 2012-02-17_2For barnetrinnselevene er skidagen avslutningen og kulminasjonen av en ukes skiskole på hovedfagstid.
For ungdomsskoleelevene en aktivitetsdag hvor mange for første og eneste gang pr. vinter får kjenne på snø, ski og reelle utfordringer. Felles for alle er prøvelsesaspektet: greier jeg dette? Tør jeg egentlig? Det er jo noen som ser meg! Nettopp dette å bli sett, bli anerkjent, høre jubelen fra medelevene selv om jeg faller gjør denne dagen så verdifull. Og så koser vi oss rundt bålene med grillpølser og kakao.

Lærerene hadde pyntet bakken med flagg, bannere og vimpler. Vi startet med en felles tur i langrennsløypa, og antall runder ble telt flittig og nøyaktig av årvåkne lærere med notatblokk. Benjamin Burgess fra 8. klasse ble langrennskonge med ufattelige 18 runder. Det meste foregår i et herlig kaos – på tvers av klassene. Det var tidtaking i slalomløypa, men i kuleløypa hadde de fleste nok med å komme seg ned helskinnet. Sverres klasse hadde laget «Mikkel Revs verste mareritt« med en dosert høyresving som de fleste slet med å takle. Og tilhørende vakre advarselsplakat ved løypa.

Takk til Tobias Sund, nabo og tidligere elev! Han tok traktoren fatt og leverte tre store lass med snø som ble til stillas, unnarenn og tidenes største bigjump/roadgap. 8-10 elever hoppet over veien, noen endog over Sverres bil... Og 4. klasse overtok «Den gylne skitupp», skolens vandrepokal for beste og mest allsidige klasse på ski. De viste en imponerende motivasjon og innsats i flere grener.

Skidagen vi avvikler hvert år på jordene mellom skolen og Sandungen hører til mange barns store opplevelser i et skoleår. Javisst øver og lærer vi motoriske ferdigheter som er karakterdannende. Men viktigere er kanskje evnen til å takle motstand og løfte hverandre.

Av Lars Wegge

 

 
Forsiden