Timeplaner
Her kan du laste ned oppdatert timeplan for inneværende skoleår.
Dette er første versjon - det kan komme endringer i løpet av året.
Oppdatert 10.01.2022.
 
 
Filter 
Nr. Dokumenter Lastet ned MB Laget Endret
1 10.kl-timeplan
493 0.468237 06.01.2021 10.01.2022
2 2.kl-timeplan
1102 0.460798 13.08.2019 10.01.2022
3 3.kl-timeplan
459 0.034483 06.01.2021 10.01.2022
4 4.kl-timeplan
441 0.443797 06.01.2021 10.01.2022
5 5.kl-timeplan
540 0.410447 06.01.2021 10.01.2022
6 6.kl-timeplan
569 0.422746 06.01.2021 10.01.2022
7 7.kl-timeplan
547 0.035096 06.01.2021 10.01.2022
8 8.kl-timeplan
514 0.471511 06.01.2021 10.01.2022
9 9.kl-timeplan
465 0.497431 06.01.2021 10.01.2022
10 Timeplan ringetider
864 0.045602 15.08.2018 02.09.2020
Forsiden | Timeplaner