FAU

FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. FAU er Foreldrerådets ArbeidsUtvalg og fungerer som et styre for foreldrerådet.

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

- bli godt kjent med skolens virksomhet

- bli kjent med skolens ledelse

- bli kjent med andre foreldre

- bidra til kvalitetsutvikling av skolen

- bidra til en bedre skolehverdag for elevene

FAU organiserer en del aktiviteter ved skolen, og tjener litt penger som går til formål som kommer barna til gode. De som har et prosjekt de vil søke midler til, finner søknadsskjema under "FAU referater-info-skjema". Søknadsfrist: 1. desember og 1. april (For budsjett under 5000,- vil søknader behandles ved første FAU-møte)

Se mer om foreldrearbeid og FAU her. (ekstern lenke)

Møtedatoer for 2019/2020, møtetid kl 18.30-20.ca (alltid onsdag):

• uke 37 - 12. sep—>forslag til alternativ dag: onsdag 11. sep (hvis det viser å passe dårlig for flere holde vi oss til den 12.)
• uke 44 - 30. okt
• Uke 50 - 11. des
• Uke 6  - 5. feb
• Uke 12 - 25. mars
• Uke 20 - 13. mai
 
Klassenes representanter til arbeidsutvalget for 2019/2020:
(meld rettelser til post.hurum () steinerskolen.no)

Barnehagen: BK Wetteland
                   KT Olavsen
                   A Andersen

1. klasse

2. klasse: Eivind Frandsen

3. klasse: Marianne Bakkerud
       vara:

4. klasse: Morten Rosmer
       vara:

5. klasse: Sandra Leps
       vara: Katarina Juhazs

6. klasse: Sara Eline Eide
       vara:

7. klasse: Cecilie Giørtz
         og Radka Jensen

8. klasse: Anette Sørum
       vara:

9. klasse: Anders Gjengedal
       vara:

10. klasse: Kjersti Giørtz
       vara:

FAU-leder: Michiel van der Geest
Sekretær: Ane Aasland
Kasserer: Morten Rosmer
 
Forsiden | Foreldre | Årets FAU