Timeplaner
Her kan du laste ned oppdatert timeplan for inneværende skoleår.
Dette er første versjon - det kan komme endringer i løpet av året.
Oppdatert 03.08.2021.
 
 
Filter 
Nr. Dokumenter Lastet ned MB Laget Endret
1 02.kl-timeplan
1011 0.460798 13.08.2019 20.08.2021
2 03.kl-timeplan
388 0.034483 06.01.2021 03.08.2021
3 04.kl-timeplan
373 0.443797 06.01.2021 20.08.2021
4 05.kl-timeplan
473 0.035499 06.01.2021 03.08.2021
5 06.kl-timeplan
453 0.421524 06.01.2021 25.08.2021
6 07.kl-timeplan
431 0.035096 06.01.2021 03.08.2021
7 08.kl-timeplan
429 0.471511 06.01.2021 20.08.2021
8 09.kl-timeplan
384 0.497431 06.01.2021 20.08.2021
9 10.kl-timeplan
413 0.039097 06.01.2021 03.08.2021
10 Timeplan ringetider
775 0.045602 15.08.2018 02.09.2020
Forsiden | Timeplaner