Steinerskolen i Hurum

Tid til undring Tid til vekst

17. mai Klokkarstua 2024

Tirsdag 21. mai skrives neste års førsteklasse inn i gullboka kl 18.

insta: steinerskolenihurum

Hva er Steinerskolens særegenhet?

Den første Waldorf (Steinerskole) ble til i Stuttgart i 1919 og Waldorfbevegelsen har feiret sitt 100-årsjubileum.
I denne lille filmen omtaler steinerpedagoger fra hele kloden fenomenet og hvordan det innvirker på samfunnet.